Referenčné stavby

Z najvýznamnejších zákaziek realizácie priemyslových objektov vyberáme:

Investor Miesto stavby Rok Rozsach realizácie Charakter objektu
HDO, a.s. Myjava 2002-2003 Rekonštrukcia Výrobné a skladové haly
Tokaj š.p. Slovenské Nové Mesto 2001-2002 Rekonštrukcia kvasné priestory
GALAFRUIT s.r.o. Košické olšany 2004-2005 generálny dodávateľ pre kompletnú rekonštrukciu veľkokapacitného skladu ovocia Veľkokapacitný sklad ovocia
MORAplast s.r.o. Odry, ČR 2004-2005 Rekonštrukcia Skladové a výrobné priestory
ROUSEL PARTNERS s.r.o. Myjava 2005-2006 Rekonštrukcia Skladové a výrobné priestory, vonkajšie plochy
HUFI s.r.o. Vaďovce 2005-2006 Rekonštrukcia Objekt logistiky
HDO, a.s. Myjava 2004 Vnútorná rekonštrukcia Výrobná hala
Solid Mold Vaďovce 2005 Rekonštrukcia Priemyselné haly
Raven, a.s. Považská Bystrica 2006 Rekonštrukcia Priemyselná hala
Rodinné domy Praha Řeporie Šafránka 2006-2007 Výstavba Bytové domy

Z najvýznamnejších zákaziek realizácie metakrylátových a epoxidových živicových priemyselných podláh vyberáme:

Investor Miesto stavby Rok Účel plochy Výmera (m2)
HDO SK s.r.o. Myjava 2002 výrobné plochy 3000
PREMAGAS s.r.o. Stará Turá 2001 výrobné plochy 3000
PREMEX-IN a.s. Stará Turá 2000-2001 výrobné plochy 2500
CHIRANA Medical Stará Turá 2002 výrobné plochy - monáž 1500
ROUSEL PARTNERS s.r.o. Myjava 2002 skladové a výrobné plochy 1200
INDUPOL Ilava 2003 výrobné plochy 700
CWS Hlohovec 2003 výrobné plochy 700
PREMAGAS s.r.o. Stará Turá 2002 expedičné priestory 490
PERGA s.r.o. Myjava 2000 výrobné plochy 420
MK KODRETA s.r.o. Myjava 2001 výrobné plochy 410
GALAFRUIT s.r.o. Slov. Nové Mesto 2001 skladové, obslužné priestory 400
IZOMAT a.s. Nová Baňa 2002 strojná prevádzka 370
Lisovňa vína Šenkvice 2000 skladové, obslužné priestory 360
SAM TRADING s.r.o. Myjava 2003 výrobné plochy 350
INVENSYS METRING SYSTEMS a.s. Stará Turá 2003 výrobné plochy + administratíva 300
VÚSAPL a.s. Nitra 2003 kancelárie 250
BPP s.r.o. Banská Bystrica 2003 výrobná dielňa 200
HERBEX s.r.o. Podkylava 2001 výrobné plochy 160
HDO SK s.r.o. Myjava 2003 galvanizovňa 1000
KOVO-ATYP-TVAR Myjava 2002 výrobná plocha 130
SCHERDEL s.r.o. Myjava 2003 výrobná plocha 500
BEGHELLI - ELPLAST a.s. Brno 1998-2001 výrobné a skladové plochy 5000
ROS a.s. Brno 1999-2001 autosalón, servis 4000
AGRIMEX Bratislava 2004 skladové priestory 80
TECOPLAST Myjava 2004 výrobné priestory 800
PREMAGAS Stará Turá 2004 meracia stanica 250
SAM HOLDING a.s. Myjava 2004 skladové priestory 1200
FABUŠ Myjava 2004 výrobné priestory 700
Víno-Masaryk Skalica 2004 výrobné priestory 75
SENSUS METRING SYSTEMS Stará Turá 2004 výrobné priestory 300
CHIRANA T.Injecta Stará Turá 2004 výrobné priestory 300
GRAFOBAL, a.s. Skalica 2005 výrobné priestory 300

Z najvýznamnejších zákaziek realizácie železobetónových podláh vyberáme:

Investor Miesto stavby Rok Účel plochy Výmera (m2)
JAMEX, s.r.o. Považská Bystrica 2005 výrobné priestory 380
RAVEN, a.s. Považská Bystrica 2005 výrobné priestory 7000
BEKAERT Hlohovec 2005 výrobná hala 1100
SOLID MOLD Vaďovce 2005 skladové priestory 750
DOPRAVNÝ PODNIK BA - JURAJOV DVOR Bratislava 2005 vonkajšie plochy - betonáž 800
PROPREMIUM Priepasné 2004 výrobné priestory 2000
AIR LIQUID WELDING Nitra 2004 výrobné priestory 6200
THERMOPOL Galanta 2004 výrobné priestory 500
SLOVNAFT Bratislava 2004 výrobné priestory 3000
FABUŠ Myjava 2004 výrobné priestory 1000
TESCO STORES SR Nové MEsto nad Váhom 2004 predajná a skladovacia plocha 4700
FERPLAST Nesvady 2004 predajná a skladovacia plocha 19200
TESCO STORES SR Pezinok 2004 predajná a skladovacia plocha 5000
VETROPACK Nemšová 2004 výrobné priestory 3000
FIMABO Potvorice 2004, 2005 výrobné priestory 1150+250
PLASTCOM s.r.o. Nitra 2004 výrobné priestory 900
FKM Technology Control s.r.o. Piešťany 2004 skladovací priestor 800
CORA s.r.o. Myjava 2004 výrobné priestory 710
Centrum Suchánek - Kuchyne Dubnica nad Váhom 2004 výrobné plochy - montáž 200
SOLID MOLD FORMENBAU Vaďovce 2004 výrobné priestory 500
UNIMONT Nové Mesto nad Váhom 2004 výrobné priestory 1200
HELLA Rakoľuby 2004 skladovacie priestory 5500
DELIS Hlohovec 2004 skladovacie priestory 500
OSRAM Nové Zámky 2004 výrobné priestory 1600
KOVOREAL Holíč 2004 výrobné priestory 800
KAUFLAND Košice 2003 obchodné a skladovacie priestory a parkovisko 25000
AMT Nové Mesto nad Váhom 2003 výrobné priestory 1200
MOA Myjava 2003 výrobné priestory 1700
LEONI Autokábel - BMW Ilava 2003 výrobné prlochy - monáž 18300
HELLA Bánovce nad Bebravou 2003 výrobná hala 10200
TESCO STORES SR Nové Zámky 2003 predajná a skladovacia plocha 8500
HELLA Rakoľuby 2003 výrobná hala 14200
INDUPOL Ilava 2003 výrobná hala 4200
ROUSSEL PARTNERS s.r.o. Myjava 2003 výrobná a skladovacia hala 2000
MOSDORFER s.r.o. Myjava 2003 výrobná hala 700
HBH a.s. Považská Bystrica 2003 výrobná hala 700
INTEX Myjava 2003 výrobná hala 400
PFS a.s. Myjava 2003 výrobná hala 350
KIA Slovensko Bratislava 2003 monážna hala 350
CENTRUM B s.r.o. Myjava 2003 výrobná hala 200
EUROPARK Prahaa 2002 skladovací a obchodný priestor 35000
INTERSPAR Mladá Boleslav 2000 skladovací priestor 8000
INTERSPAR Ostrava - Dubina 2001 obchodný a skladovací priestor 8000
ROCKWOOL a.s. Bohumín 2001 skladovacie priestory 8000
KAUFLAND Havířov 1999 obchodný a skladovací priestor 7000
KAUFLAND Přerov 2001 obchodný a skladovací priestor 7000

Z najvýznamnejších zákaziek realizácie sanácie protichemických izollácií vyberáme:

Investor Miesto stavby Rok Účel plochy Výmera (m2)
AUTODOPRAVA - Chlebík Myjava 2001 garáže - ťažká prevádzka  90
VULCASCOT MENS s.r.o. Vrútky 2002 sklad kyselín 70
Heineken Slovensko a.s. Hurbanovo 2003 chemické hospodárstvo 70
HDO SK s.r.o. Myjava 2003 galvanizovňa 2300
ČOV Klečúvka u Zlína 1999 sanácia odaklovacích nádrží  1000
ČOV Malenovice 2000  sanácia odaklovacích nádrží 1000
Nová huť a.s. Ostrava 1998 záchytné kanály a nádrže pre novú odsírovaciu jednotku 1000
CEMENTÁRNA Mokrá 1998 kotolňa 300
ČEZ a.s. JE Dukovany 1998 nádrže odpadových vôd  100
AUTOPAL Nový Jičín 1998 nádrž lapolu  100
Fakultná nemocnica Ostrava-Poruba 2000 sanácia nádrží na chladiacu kvapalinu klimatizácie  100

Z najvýznamnejších zákaziek realizácie sanácie a povlakovania nádrží potravinárskeho priemyslu systémom RADOFIX - OBRIT vyberáme:

Pivovary:

Investor Miesto stavby Rok Účel plochy Výmera (m2)
Heineken Slovensko a.s. Martin 2001 vnútorné a vonkajšie povlakovanie oceľových nádrží  1500
Moravskoslezské pivovary a.s. - pivovar ZUBR Přerov 1999-2001 vnútorné povlakovanie kvasných a ležiakových oceľových nádrží  2000
Pražské pivovary a.s. - pivovar STAROPRAMEN Praha 2001 povlakovanie betónových kvasných nádrží 800
Pivovar RADEGAST a.s. Nošovice 1999-2003 vnútorné povlakovanie kvasných a ležiakových nádrží 600
GALAFRUIT s.r.o. Malá Tŕňa 2004 vinna pivnica 600
GALAFRUIT s.r.o. Malá Tŕňa 2004 sklad na spracovanie ovocia 14000

Vinárske závody:

Investor Miesto stavby Rok Účel plochy Výmera (m2)
GALAFRUIT s.r.o. Slovenské Nové Mesto 2001 kompletná oprava skladu vr. vnútorného a vonkajšieho povlakovania oceľových nádrží  2000
Lisovňa vína Šenkvice 2000 kompletná oprava skladu vr. výmeny armatúr 180
Víno JANO Limbach 2002 vnútorné povlakovanie oceľových nádrží 350
Vínárstvo SADLOŇ Limbach 2002 vnútorné povlakovanie oceľových nádrží 350
Víno Mikulov a.s. Mikulov 1999 sanácia a vnútorné povlakovanie betónových nádrží 600

Ostatné:

Investor Miesto stavby Rok Účel plochy Výmera (m2)
TESCO STORES SR Nové Mesto nad Váhom 2004 MFC FINAL 410 3300
TESCO STORES SR Pezinok 2004 MFC FINAL 410 3000
Ondro Robert s.r.o. Senica 2004 potravinárske výrobné plochy 600
HYDINÁR a.s. Gbely 2004 mäsokombinát - monile 420
HYDROSTAV a.s. Koplotovce 2003 prepúšťacia stanica - antistatika 160
CHIRANA T.Injecta Stará Turá 2003 sterilizovňa - antistatika 80
KOVO-ATYP-TVAR Myjava 2002 lakovňa - antistatika 30
HYDINÁR a.s. Gbely 2003 mäsokombinát - monile 200
BIOTIKA a.s. Slovenská Ľupča 2001 vnútorné povlakovanie oceľovej nádrže na výrobu penicilínu 60
INA Skalica 2003 výrobné plochy 50