REKONŠTRUKCIA A VÝSTAVBA NOVÝCH OBJEKTOV

Realizácia rekonštrukcie VK skladu ovocia, GALAFRUIT Košické Olšavy vrátane dodávky a inštalácie technológie:
Veľkokapacitný sklad Dodávka technológie Dodávka technológie
Po realizácii Po realizácii V priebehu realizácie

Realizácia vnútornej rekonštrukcie priemyselnej haly HDO, Myjava:
Priebeh realizácie podlahy
V priebehu realizácie

Realizácia vnútornej rekonštrukcie priemyselnej haly Raven, Považská Bystrica:
Priemyselná hala
Po realizácii

Realizácia rekonštrukcie priemyselnej haly + prístavba ROUSSEL PARTNERS Myjava:
Rekonštrukcia priemyselnej haly
Po realizácii

Realizácia rekonštrukcie priemyselných hál Solid Mold, Vaďovce:
Rekonštrukcia priemyselnej haly Rekonštrukcia priemyselnej haly
V priebehu realizácie V priebehu realizácie

Realizácia dvanástich radových domčekov – Praha Řeporie Šafránka:
Architektonická štúdia
V priebehu realizácie