Referenčný list

Spoločnosť NADIR s. r. o. bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 41/00, NZ 25/00, zo dňa 25.02. 2000, v znení jej opravy spísanej notárskou zápisnicou N 41/00, NZ 25/00, zo dňa 18.05. 2000, podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb.

 

 

1.  Predmet  činnosti  firmy:

A)    stavebné práce s úzkou špecializáciou na nasledovné činnosti:

·         komplexné dodávky nových liatych priemyselných podláh

·         komplexné dodávky nových betónových podláh

·         sanácie starých priemyselných podláh (vrátane kontaminácie)

·         výroba oceľových nádrží

·         realizácie liatych protichemických izolácií, podláh, šácht

·         búracie práce, vŕtanie prestupov pre technológie

·         práce vo výškach

·         sanácie železobetónových konštrukcií

·         povlakovanie kvasných a ležiakových nádrží

·         maliarske a natieračské práce

 

B)    z obchodnej činnosti naša firma ďalej ponúka:

·         výhradný dovozca a distribútor sanačných a podlahových materiálov firmy RADIX AG (SUI)

·         výhradný dovozca a distribútor oceľový vlákien (drôtov) BAUMIX® firmy KERN  (CZ)

 

C)    z inžinierskej činnosti naša firma ponúka:

·         riadenie stavieb

·         prevádzanie  prieskumu jestvujúceho stavu betónových konštrukcií

·         stanovenie technológií pre opravy a sanácie

 

K uvedeným činnostiam má firma nasledujúce oprávnenia:

·         stavebné práce vrátane ich zmien, vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok

·         sprostredkovateľská činnosť

·         kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi a maloobchod

·         výroba oceľových nádrží

·         maliarske a natieračské práce

 

2.  Technické  zázemie  a  kapacita  firmy:

 

Firma NADIR s.r.o. so sídlom v Myjave je dcérskou spoločnosťou firmy NADIR ENG. s.r.o. Hranice na Morave, ktorá v Čechách pôsobí už od roku 1991.

Sme stavebná spoločnosť so zameraním na špeciálne práce. Tieto práce prevádzame po celom Slovensku.

 

Technické zázemie:

Vedenie firmy:

·         oddelenie obchodné

·         oddelenie prieskumu, vyhodnotenie a prípravy stavieb (kontroly stavieb a vybavovanie reklamácií)

·         oddelenie  riadenia a realizácie stavieb

·         oddelenie  ekonomické

·         oddelenie  logistiky a bezpečnosti práce

 

Výrobné zázemie:

·         tvoria tri základné pracovné čaty, ktoré sú špecializované na jednotlivé druhy činností:

betónové podlahy + sanácie betónových konštrukcií ( 12 osôb), 

      liate podlahy + sanácie priemyselných podláh ( 12 osôb),

      povlakovanie potravinárskych nádrží ( 6 osôb )

·         jednotlivé čaty sú kompletne vybavené strojovým zariadením

 

 

3.  Záver:

 

Hlavnou  náplňou  činnosti firmy sú realizácie a opravy priemyselných podláh, schodísk a nádrží, ďalej viď. príloha č.1 – prehľad činností.

 

Sú používané progresívne technológie, kde opravy môžu byť prevádzané počas prevádzky, bez prerušenia alebo odstáviek vo výrobe.

 

Firma má vypracovaný systém v oblasti garancií, vrátane pravidelných kontrôl na realizovaných stavbách.

 

V súčasnej dobe naša spoločnosť zavádza systém riadenia ISO 9002.

 

V prípade Vášho záujmu sa budeme tešiť na budúcu spoluprácu.

S úctou

 

Ing. Karel Jakeš
riaditeľ spoločnosti