Profil firmy

Vážení obchodní priatelia,

Dovoľte, aby sme Vám prostredníctvom tejo internetovej stránky stručne predstavili našu firmu.

Fa NADIR, s.r.o. vznikla v roku 2000 so sídlom v Myjave. Je dcérskou spoločnosťou firmy NADIR ENG. s.r.o. Hranice na Moravě, ktorá v Čechách pôsobí už od roku 1991.

Sme stavebná spoločnosť so zameraním na špeciálne stavebné práce. Tieto práce uskutočňujeme po celej Slovenskej republike.

Hlavnou činnosťou je realizácia betónových a syntetických priemyselných podláh. Na tieto práce nadväzujú ďalšie špecializované činnosti, ako sú sanácie železobetónových konštrukcií a sanácie priemyselných podláh. K týmto činnostiam ďalej pristupuje za pomoci moderných technológií realizácia protichemických izolácií a povlakovanie potravinárskych nádrží.

Základ firmy tvoria pracovníci s dlhodobými skúsenosťami s týmito prácami, ktoré prakticky vykonávajú od roku 1982.

Nemáme tradíciu veľkých firem, ale kolektív našej firmy je pripravený poskytnúť Vám služby v rámci uvedených činností k Vašej plnej spokojnosti.

Hlavným cieľom činnosti firmy je spokojný zákazník (investor) na základe vysokej kvality odvedenej práce.