KOMPLETNÁ   SANÁCIA  KVASNÝCH  A  LEŽIAKOVÝCH  NÁDRŽÍ, PODLÁH  A  OSTATNÝCH  sÚVISIACICH  PRÁC  V  POTRAVINáRSKOM   PRIEMYSLE

 

OBRIT - povlak z epoxidovej živice, bezrozpúšťadlový Systém 210 FOOD                                    

 

Firma NADIR sa zaoberá komplexným riešením opráv a realizáciou sanácií pivných a vínnych pivníc, t.j. sanácia oceľových a železo-betónových nádrží, s realizáciou montáže či výmeny technologického zariadenia, podláh, stien a stropov. 

 

CHARAKTERISTIKA:

Obrit 210 je bezšpárový, neporezný a chrániaci vnútorný živicový povlak kvasných a ležiakových nádrží z ocele, betónu. Obrit je za studena tuhnúca epoxidová živica bez rozpúšťadla, s hladkým pololesklým povrchom, ktorý sa dá ľahko umývať, v štandartných farebných odtieňoch: okrová žltá, zelená, červená.

 

ZLOŽENIE:

Systém 210 FOOD je tvorený jedným formovaným BISPHENOLOM A/F ŽIVICE a jedným nearomatickým, jednofarebným TVRDIDLOM.

V silno skorodovaných zásobníkoch môže byť povrch vystužený rohožou zo sklolaminátu, kedy táto vrstva vytvára mimoriadne trvanlivý a stabilný povrch.

 

POUŽITIE:

Systém 210 FOOD je veľmi vhodný pre vnútorné povlaky nádrží z ocele, hliníka a betónu v potravinárskom priemysle.

 

CERTIFIKÁCIA:

Dňa 10. 12. 2001, bolo vydané záväzné rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva SR – Hlavného hygienika SR č. 2358 / 2001 / ŠZÚ SR, s vyhovujúcim posudkom na dovoz, distribúciu a používanie výrobkov na vnútorné nátery pre potravinársky priemysel.

Systém 210 FOOD zodpovedá požiadavkam uvedených v 48. kapitole Švajčiarskej Potravinárskej knihy, požiadavkam podľa § 31, odst. 1 nemeckého Zákona o potravinárskom a spotrebnom tovare, ako aj § 175.300 US FDA - predpisov. Taktiež spĺňa požiadavky KTW – doporučenie pre vnútorné povlaky zásobníkov na pitnúminerálnu vodu.

Obrit 210 bol taktiež vyznamenaný prestížnym certifikátom podľa SN EN ISO 9001.

 

CHEMICKÁ  ODOLNOSŤ:

Systém 210 FOOD je odolný proti koncentrovaným liehom, riedeným kyselinám, plynom, anorganickým a organickým roztokom solí, ako i odolný proti niektorým riedidlám a mnoho organickým zlúčeninám. Zoznam s doposiaľ testovanými chemikáliami je k dispozícii na vyžiadenie. Je odolný proti všetkým alkoholickým roztokom do koncentrácie 45% objemu. V oblasti pitnej vody je Obrit 210 odolný proti chlóru do max. 10 mg/l.

Pri kontakte s alkoholickými nápojmi do 45% objemu sa ani po dlhodobom skladovaní neprejavujú v povlakovej vrstve žiadne zmeny pôsobením uskladnených alkoholov. 

 

TECHNOLOGICKÝ  POSTUP:

Pre trvanlivosť vnútorného podkladu má veľký význam jeho predúprava.

Otryskaním povrchu za pomoci tlakového vzduchu sa odstránia staré nánosy povlakov, hrdze, vodného kameňa a ostatných nečistôt, až do Sa 2 1/2 – 3.

Otryskaním je oceľový povrch zdrsnený a tým je zaistené dobré zakotvenie nového povlaku.

Povlakovanie je prevádzané vyškoleným personálom od výrobcu RADIX AG, Švajčiarsko.

Obrit môže byť nanášaný ručne štetcom, valčekom, alebo striekacím zariadením „AIR LESS“.

Pre zaistenie dlhodobej ochrany musí byť hrúbka vrstvy 450 mikrónov.

Životnosť povlakov kvasných nádrží je 17 – 25 rokov, podľa spôsobu údržby.

 

>>CENNÍK<<

 

                                                                                                                                                                                                 

Výhradný dovoz, distribúciu a aplikáciu zaisťuje firma:                                  Výrobca:

NADIR  s.r.o.,  Kpt. M. Uhra 72/24, 907 01  Myjava                                   RADIX AG, Amriswilerstrasse, CH 9314  Steinebrunn

tel./fax: 034 / 621 66 69, mobil: 0905 811 921, 0907 893 055                            tel.: 0041 / 71 / 474 79 49, fax: 0041 / 71 / 474 79 40

e-mail: office@nadir.sk, http:// www.nadir.sk                                                                  e-mail: info@radixag.ch, http:// www.radixag.ch