Charakteristiky výstuží Baumix®

Charakteristiky súvisiace so základnými požiadavkami § 2 ods. 1 zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov

Mechanická odolnosť a stabilita stavby a zlepšenie vlastností betónu

Pevnosť v ťahu vlákien Rm

min. 1 000 MPa (pevnosť L)

min. 1 450 MPa (pevnosť M)

 

Rozmerové tolerancie

±10% (dĺžka, priemer)

Vplyv množstva vlákien na vlastnosti betónu (baumix pk-50/1.0/A odpovedá typu WLS-50/1,05H, betón B 25)

Pevnosť vláknobetónu v tlaku

Nárast pevnosti v tlaku o 2,4 % pri použití 30 a 40 kg/m3 (100% pevnosti zodpovedal o množstvo 20 kg/m3)

Pevnosť vláknobetónu v ťahu pri ohybe

Nárast pevnosti o 2,5 % pri použití 30 kg/m3

Nárast pevnosti o 5 % pri použití 40 kg/m3 (100% pevnosti zodpovedal o množstvo 20 kg/m3)

Ekvivalentná pevnosť vláknobetónu v ťahu pri ohybe

Nárast pevnosti o 41,6 % pri použití 30 kg/m3

Nárast pevnosti o 50 % pri použití 40 kg/m3 (100% pevnosti zodpovedal o množstvo 20 kg/m3)